Thứ Tư , 24 Tháng Bảy 2019
Home / Tin nông nghiệp / Chi tiết kết quả sản xuất nghành nông nghiệp Việt 10/2016

Chi tiết kết quả sản xuất nghành nông nghiệp Việt 10/2016

I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.
1.        Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong tháng 10 năm 2016:
Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 10 năm 2016 ước đạt 1.573,3 tỉ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 9.803,5 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó:
– Trồng trọt: đạt 2.705 tỉ đồng, tăng 3,9% so cùng kỳ.

– Chăn nuôi: đạt 3.955 tỉ đồng, tăng 4,5% so cùng kỳ.

– Lâm nghiệp: đạt 77,5 tỉ đồng, giảm 1,2% so cùng kỳ.

– Thủy sản: đạt 2.296 tỉ đồng, tăng 7,9% cùng kỳ.

– Dịch vụ nông nghiệp: đạt 770 tỉ đồng, tăng 17,2% so cùng kỳ.

– Dịch vụ thủy sản: đạt 140 tỉ đồng, tăng 110,1% so cùng kỳ.

2. Trồng trọt:
– Rau: Diện tích gieo trồng đạt 13.306 ha, tăng 2,2% so cùng kỳ năm 2015.

– Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng đạt 1.850 ha, tăng 10,8% so cùng kỳ; trong đó mai: 530 ha, tăng 4% so cùng kỳ, lan: 300 ha, tăng 20% so cùng kỳ; hoa nền: 530 ha, tăng 17,8% so cùng kỳ, kiểng – bonsai: 500 ha, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

3. Chăn nuôi:
– Bò: Tổng đàn 144.196 con, giảm 4,3% cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 91.332 con, xấp xỉ so cùng kỳ; cái vắt sữa 45.712 con, xấp xỉ so cùng kỳ; sản lượng sữa bò tươi 218.045 tấn, tăng 0,5% so cùng kỳ.

– Heo: Tổng đàn 363.161 con, xấp xỉ so cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản 53.519 con, tăng 4,9% so với cùng kỳ.
– Cá sấu: Tổng đàn 158.611 con, xấp xỉ so cùng kỳ.  Sản lượng nuôi chim yến lấy tổ: 5.125 kg, tăng 40,4% so cùng kỳ.

4. Thủy sản:
Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 10 năm 2016 ước đạt 5.965 tấn, lũy kế 10 tháng đạt 50.360 tấn, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2015, trong đó:

– Sản lượng nuôi trồng: đạt 31.510 tấn, tăng 1,8% so cùng kỳ.

– Sản lượng khai thác: đạt 18.850 tấn, tăng 13,6% so cùng kỳ.

– Cá cảnh: 10 tháng đạt 87 triệu con, tăng 2,4% cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng đạt 1,771 triệu con, lũy kế 10 tháng xuất khẩu 12,627 triệu con (tăng 14,3% so cùng kỳ).

5. Lâm nghiệp:

– Tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố hiện nay là 36.881 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 34.550 ha. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 16,49%, tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh đạt 40,01%.

6. Diêm nghiệp:

– Diện tích sản xuất muối tại Thành phố 1.671 ha; trong đó, diện tích sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt 1.124,7 ha. Tổng số hộ sản xuất muối toàn Thành phố 727 hộ.

– Sản lượng muối niên vụ năm 2016 đạt 140.475 tấn, trong đó, muối trải bạt 100.148 tấn. Sản lượng muối tiêu thụ đến đầu tháng 10 năm 20116 là 80.744 tấn; trong đó, muối trải bạt 51.990 tấn. Giá thu mua muối đất 450 đồng/kg, muối trải bạt 500 đồng/kg.

 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM.

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

– Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐTUVCTXDNTM ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới về chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2016. Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

– Thành phố có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã và huyện Cần Giờ 06/06 xã. Còn lại 02/56 xã chưa được công nhận đạt chuẩn: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B thuộc huyện Bình Chánh, đạt 17/19 tiêu chí (xã Vĩnh Lộc A còn 02 tiêu chí số 19 – An ninh trật tự, xã hội chưa đạt, nguyên nhân: cán bộ Công an xã bị kỷ luật và tiêu chí 9 – Nhà ở nông thôn. Xã Vĩnh Lộc B còn 02 tiêu chí số 18 – Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh chưa đạt, nguyên nhân: cán bộ xã bị kỷ luật và tiêu chí 9 – Nhà ở nông thôn).

– 03 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. 02 huyện còn lại (Bình Chánh và Cần Giờ) đang hoàn thành hồ sơ, nội dung theo tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, để trình Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, thẩm định.

– Tổng kinh phí thực hiện từ năm 2010 đến nay là 47.336 tỷ 378 triệu đồng. Trong đó vốn huy động từ cộng đồng 37.121 tỷ 857 triệu đồng (chiếm 77,30%). Trên 19.650 hộ dân hiến trên 200 ha đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng. Phong trào Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, đã xóa 2.923 căn nhà tạm, dột nát tại 5 huyện (sửa chữa 682 căn, xây mới 2.241 căn); tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, dột nát và công tác an sinh xã hội (học bổng, hộ nghèo…) trên 98,7 tỷ đồng

2. Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn:

– Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND):

+ Từ 23/02 đến ngày 10/10/2016, phê duyệt 561 quyết định, 1.606 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư 948,087 tỷ đồng, tổng vốn vay 610,955 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2011 – 2015, đã có 5.874 quyết định phê duyệt, với 18.515 lượt vay, tổng vốn đầu tư 8.142 tỷ đồng, tổng vốn vay 4.949 tỷ đồng.

– Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản (Quyết định 21/2015/QĐ-UBND):

+ Thẩm định, phê duyệt 03 phương án (02 phương án chăn nuôi heo và 02 phương án trồng rau) theo quy trình VietGAP, với tổng vốn đầu tư 584,196 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ 30% tổng vốn đầu tư).

+ Hiện đang tiếp tục hướng dẫn các chủ đầu tư (tổ chức, cá nhân) hoàn chỉnh 10 phương án sản xuất dưa lưới, tôm và nuôi heo.

3. Công tác an toàn thực phẩm:

– Công tác kiểm tra, lấy mẫu: Trong tháng, tổ chức lấy 140 mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (trong đó 43 mẫu rau quả, 02 mẫu chất cấm trong chăn nuôi và 95 mẫu thủy sản); lũy kế 10 tháng lấy 2.641 mẫu (trong đó có 539 mẫu rau quả, 1.415 mẫu trong chăn nuôi và 687 mẫu thủy sản). Kết quả có 214/2.635 mẫu vượt ngưỡng cho phép (trong đó có 06/533 mẫu rau quả, 129/1.415 mẫu chất cấm trong chăn nuôi, 79/687 mẫu thủy sản).

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Trong tháng, cấp 180 giấy cho doanh nghiệp, cơ sở (trong đó lĩnh vực trồng trọt 34 cơ sở, chăn nuôi 9 cơ sở và thủy sản 145 cơ sở); lũy kế 10 tháng cấp 1.779 giấy cho doanh nghiệp, cơ sở (trong đó lĩnh vực trồng trọt 219 cơ sở, chăn nuôi 629 cơ sở và thủy sản 743 cơ sở).

– Thanh kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong tháng, xử phạt 06 trường hợp (chăn nuôi 02 trường hợp và thủy sản 04 trường hợp); lũy kế 10 tháng xử phạt 313 trường hợp (trồng trọt 08 trường hợp, chăn nuôi 250 trường hợp và thủy sản 55 trường hợp), với số tiền khoảng 1,4 tỉ đồng.

– Chứng nhận VietGAP:

+ Lĩnh vực trồng trọt: Từ đầu năm 2016 đến nay, chứng nhận VietGAP cho 41 tổ chức, cá nhân sản xuất rau với tổng diện tích 44,12 ha canh tác, tương đương 294,60 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 6.880,78 tấn/năm.

Hiện nay, tổng số tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn Thành phố là 353 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích 303,47 ha canh tác; tương đương 1.225,15 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 27.070,33 tấn/năm.

Lũy kế từ đầu chương trình đến nay đã chứng nhận VietGAP cho 836 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích 544,12 ha; tương đương 3.109,37 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 61.710,44 tấn/năm.

+ Lĩnh vực chăn nuôi: Chứng nhận 744/966 hộ chăn nuôi heo đạt tiêu chuẩn VietGAP, với tổng đàn 48.459/57.488 con. Hiện tái chứng nhận VietGAP cho 133 hộ tại các xã huyện Củ Chi, với tổng đàn 11.704 con.

– Chuỗi thực phẩm an toàn: Đến nay, Ban Quản lý đề án chuỗi thực phẩm an toàn Thành phố đã cấp chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi, cụ thể:

+ Lĩnh vực rau củ quả: 15/22 cơ sở đủ điều kiện tham gia chuỗi, với sản lượng 17.751,5 tấn/năm (trong đó, rau củ quả 17.611,5 tấn và trà 140 tấn).

+ Lĩnh vực chăn nuôi: 10/16 cơ sở đủ điều kiện tham gia chuỗi, với sản lượng khoảng 1,1 triệu quả trứng gà/ngày, 24.350 con gà/ngày và 915 con heo/ngày.

+ Lĩnh vực thủy sản: 27/46 cơ sở đủ điều kiện tham gia chuỗi, với sản lượng 1.558 tấn/năm và 4,4 triệu lít nước mắm/năm.

4. Các sự kiện nổi bậc của ngành:

–  Tổ chức khu trưng bày và tiêu thụ sản phẩm sinh vật cảnh trong Chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tại Công viên 23/9 với diện tích 5.000 m2 với 724/900 gian hàng, đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan.

– Tổ chức Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ tại Công viên Du lịch văn hóa Suối Tiên (Quận 9), với khoảng 700 mẫu trái cây dự thi, 22 chủng loại đến từ 14 tỉnh thành Nam bộ. Hội chợ triển lãm xúc tiến đầu tư giống nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học (Quận 12), thu hút 310 gian hàng của 130 tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố và các tỉnh tham gia. Tổng giá trị sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại hội chợ hơn 30 tỷ đồng, trong đó các đơn vị đã bán và giới thiệu các sản phẩm với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra trong hội chợ các đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết được 95 hợp đồng, biên bản ghi nhớ với tổng trị giá hơn 35 tỷ đồng.

– Tổ chức thành công 5 kỳ chợ phiên nông sản an toàn, tại khuôn viên Nhà hàng Đông Hồ, Quận 10. Sau 5 kỳ tổ chức chợ phiên thu hút 7.500 lượt khách tham quan, mua sắm; 96 đơn vị, 120 gian hàng tham gia. Doanh thu hàng hóa 5 kỳ chợ phiên là: kỳ 1 đạt 100 triệu đồng, kỳ 2 đạt 150 tiệu đồng, kỳ 3 đạt 170 triệu đồng, kỳ 4 đạt 120 triệu đồng, kỳ 5 đạt 140 triệu đồng. Tổng doanh thu 5 kỳ đạt 680 triệu đồng, 32 thỏa thuận được ký kết, với đơn đặt hàng ước giá trị khoảng 2,82 tỉ đồng/tháng.

Check Also

Thanh Long Việt Nam lên đường sang thị trường Australia đầy triển vọng

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, sau 9 năm đàm phán, trái thanh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.